Thông báo về việc đăng ký học trực tuyến

Trước khi sử dụng hệ thống học trực tuyến, yêu cầu giáo viên/ học sinh cập nhật số điện thoại và địa chỉ email của mình trong mục Thông tin tài khoản trên trang Me.

Sau khi cập nhật thông tin tài khoản hoàn tất, sinh viên cần bấm vào đây Đăng ký và làm theo các bước hướng dẫn để tiến hành đăng ký tài khoản của mình cho việc học trực tuyến


-- Admin --


Last modified: Tuesday, 28 September 2021, 8:16 PM